Miljø

Miljørådgivning for Norges beste byggherrer

Insenti har høye ambisjoner innen miljø og bærekraft:

  • Vi skal være det ledende prosjektlederselskapet innen miljø
  • Vi skal være best på ledelse og gjennomføring av bærekraftige og fremtidsrettede byggeprosjekter

Dette er nedfelt i vår forretningsstrategi. 

Miljøtiltak på byggeplass

Det er godt å ta gode valg

Et byggeprosjekt blir ikke godt nok uten miljøekspertise. Nye krav og regler gjør at en bærekraftig kurs er forretningskritisk for eiendomsbesittere. Våre kunder på miljørådgivning tar ansvar og gir viktige bidrag for en mer bærekraftig fremtid. Deres beslutninger gir varige positive endringer i samfunnet. 

Våre miljørådgivere foretrekkes av eiendomsbesittere som:

  • Forstår at det er godt å ta gode valg
  • Har størst vilje til miljøriktig endring
  • Er innovative og jobber i takt med endringene i markedet
  • Vet at investeringer i miljørådgivning lønner seg

Vi søker miljørådgiver

Insenti skal være det ledende prosjektlederselskapet innen miljø og styrker derfor laget ytterligere. Vi ser etter deg med erfaring, kompetanse og engasjement for bærekraft og miljø i bygge- og eiendomsprosjekter.

Christian Molt Rise, adm. direktør i Insenti
Adm.dir. Christian

Høye miljøambisjoner øker kvaliteten i byggeprosjektene

– Med høye miljøambisjoner skal Insenti fortsette å pløye ny mark. Med vår portefølje av overleverte og pågående prosjekter, beviser vi at det gode ryktet både hos byggherrer og jobbsøkere er fortjent, sier Christian Molt Rise, administrerende direktør i Insenti.

Les artikkelen her

Randi Lunke, fagleder miljø og miljørådgiver i Insenti
Miljørådgiver Randi

– En stor glede å levere miljøsmarte bygg

Gjennom en årrekke har Insenti levert prisvinnende eksempler på rehabilitering og nybygg med høye miljøprestasjoner.

Les artikkelen her

Ulrik Aakervik Andersen og Kenneth Dahlgren fra Aspelin Ramm om Insenti og miljørådgivning på Alf Bjerckes vei 26
Byggherre

Felles miljøambisjoner

– Insenti framstår ofte som troverdige og i kontroll, fordi de er tett på beslutninger og argumentasjonsgrunnlaget som ligger bak valgene på miljøsiden i prosjektene de jobber med. Det er nok én av årsakene til at vi så ofte jobber med dem, sier Kenneth Dahlgren, sjef for områdeutvikling og innovasjon i Aspelin Ramm.

Les artikkelen her

Insenti på Alf Bjerckes vei 26
Insenti

Byggherrens garantist for at miljøambisjoner innfris

Nye regler og direktiver gagner kvalitetsbevisste og fremtidsrettede bedrifter. Klimakrav, grønn finansiering, bærekraftsdirektiv og behov for nye sirkulære forretningsmodeller er gavepakker for de som tar ansvar.

 

Bærekraftige prosjekter tar riktige valg til rett tid. Det er et tankesett og en holdning. Miljø er en ryggmargsrefleks. Viljen til å lede an i utviklingen skaper de stolteste prosjektene. Miljørådgiverens jobb er å bidra med kompetanse og erfaring som gjør det enklere for byggherre å ta gode valg. 

Prat med oss om miljø i ditt prosjekt

Book et møte med en av våre miljørådgivere for en samtale om miljøambisjoner i ditt prosjekt.

Velg oss

Du må ha med miljøkompetanse i prosjektledelsen

Alle prosjekter vi jobber med skal ha en tydelig miljøambisjon. Prosjektet kan ikke bli bra nok uten riktig ambisjon og miljørådgivning som hjelper eiendomsbesitter med å ta ut det fulle potensialet. Miljørådgivning er et naturlig valg for byggherrer som ønsker å skape verdi på bedre måter, og som har innsett at de trenger en konstruktiv partner for å nøste opp i stadig mer komplekse verdikjeder.

 

Miljørådgiveren er ballfordeleren som gjør de andre i prosjektet gode. Gjennom hele prosjektet er vi pådriveren for forbedring og vi bidrar til mer attraktive og lønnsomme eiendommer og bygg. For de som eier. For de som leier. 

Insenti leder prosjekter fra A til Å for byggherre
Alf Bjerckes vei 26 for Aspelin Ramm
Miljøprosjekt

Alf Bjerckes vei 26 – en miljøriktig logistikkperle

Alf Bjerckes vei 26 er Hennes & Mauritz (H&M) sitt tidligere hovedlager. Nå er arbeidet med å rehabilitere eksisterende bygningsmasse, som skal kobles sammen med et nytt tilbygg i gang.

Les artikkelen her

Kommunegarden i Sandvika for Bærum Kommunale Pensjonskasse
Miljøprosjekt

Kommunegården i Sandvika - totalrehabilitert til BREEAM Outstanding

Rehabiliteringen av Kommunegården i Sandvika er fullført etter planen. Bygget ble overlevert i desember 2022 med høyeste BREEAM-klassifisering, som det tredje rehab-prosjektet i Norge.

Les artikkelen her

Kristian Augusts gate 13. Foto: Mad arkitekter ved Kyrre Sundal
Miljøprosjekt

KA13 - Norges første fullskala ombruksprosjekt

Entra-prosjektet Kristian Augusts gate 13 (KA13) var og er et pilotprosjekt sterkt preget av fokus på miljø og ombruk av bygningsmaterialer. Prosjektet omfatter både tilbygg på 8. etasjer  og rehabilitering.

Les artikkelen her

Miljørådgivere fra Insenti ved solceller på byggeprosjekt
Miljørådgivning

Fra bra til beundret

Konkurransefortrinn på bærekraft skapes når miljørådgiveren kommer tidlig inn i prosjektet. Da kan vi sammen sette miljøambisjonene som gir best resultat i gjennomføringen og gjennom byggets levetid.

 

Miljørådgivning utgjør forskjellen som tar eiendommen fra å være bra til å bli beundret. Derfor er vi en pådriver for miljøriktige endringer i næringen. Denne viljen gjør at våre miljørådgivere er etterspurt. Kvalitet og miljø er to sider av samme sak. Sammen skaper vi morgendagens bygg, rustet for en fremtid i stadig endring.

Vil du vite mer om hvordan miljørådgivning skaper verdi?

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt for å presentere vår ekspertise.